Waarom we doen wat we doen

Over ons

Vanuit de praktijk

Ziekteverzuim is een probleem met een praktische oplossing

Tijdens mijn jaren in het onderwijs en in het bedrijfsleven zag ik wat er beter kon

Ziekteverzuim kan lastig zijn om grip op te krijgen. Hoe kan je ervoor zorgen dat iemand toch komt? Daarvoor gaf ik trainingen aan managers. Dit kan ik ook aan MBO scholen aanbieden. Toegespitst op studenten. Hoe krijg je het gesprek op gang? Door Corona is het contact met de leeftijdgenoten minder geworden. Na Corona is verzuim een groter probleem geworden. Verzuim is veel meer dan alleen maar ziek zijn. Het wordt beïnvloed door veel verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan het contact met de medestudenten, het zelfvertrouwen van de student en in hoeverre deze student zich echt gezien voelt, in plaats van alleen maar een nummertje. Veel aandacht voor ongeoorloofd verzuim. Maar geoorloofd verzuim wordt minder als een probleem gezien. Studenten met een hoog risico op studie uitval hebben beide vormen van verzuim. Ziek betekent niet absoluut niet in staat om iets te doen. Ondergeschoven kindje bij veel scholen. Het is een signaal dat er iets scheelt. Mentale klachten zijn toegenomen na Corona. Juist daarom is proactief optreden belangrijk. InZicht in hoe het voor een student is. Als andere risico factoren meespelen kan de student helemaal uit beeld raken. Ziek betekent niet altijd dat je niets kunt doen.

2023-01-12 Portretfoto - Marieke-stars1-042 (Klein)
Grip op ziekteverzuim

Je weet nooit echt wat er speelt, totdat je met de student in gesprek gaat

We focussen ons op bewustwording en gespreksvaardigheden. Vanuit mijn ervaring met managers zie ik casuïstiek veel positieve invloed uitoefent . Er is een verzuimbeleid. Niet om het beleid van wie doet wat manier.  Verzuim leidt tot uitval en ergere problemen. Je kunt hier iets aan doen. Het aanleren van vaardigheden om met een student in gesprek te gaan. Hoe kan ik op een positieve invloed uitoefenen op het gedrag van de student. Positief betrokken houden.

Vicieuze cirkel: 

1. Verzuim

2. Niet goede band met mentor en medestudenten

3. minder goede schoolprestaties

4. Minder gemotiveerd, geen motivatie voor de toekomst

5. Tijd anders invullen, druk met andere dingen

 

Een greep uit onze partners